Voorbede 
Elke eerste zondag van de maand is er in de Schaapskooi voorbede voor Sarmaság Mina en in Sarmaság Mina voor de Schaapskooi. 

Kaars 
Ieder jaar biedt de Roemenië Commissie een Paaskaars aan. Deze kaars is een groet van de PKN-gemeente Hellendoorn. De kaars symboliseert het teken van verbondenheid, hoop en gezamenlijk christelijk geloof.

Medicijnproject 
Arme, zieke mensen (de zwaksten uit de samenleving) krijgen een bijdrage om hun medicijnen te kunnen betalen. Dit wordt o.a.gefinancierd door sponsoren uit Hellendoorn en omgeving. De arts in Sarmaság Mina bepaalt de medische noodzaak, het Nederland Comité in Sarmaság Mina de financiële noodzaak

Groene Kruis project 
In Sarmaság Mina is een Groene Kruis project opgezet. Hier kunnen de mensen medische hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen en ziekenhuisbedden lenen. Deze hulpmiddelen zijn geschonken door particulieren en bedrijven uit Hellendoorn en omgeving

Levensmiddelenpakketten
De allerarmsten ontvangen twaalf keer per jaar een levensmiddelenpakket van de kerk in Sarmaság Mina. De diaconie van de PG Hellendoorn stelt hiervoor geld beschikbaar. De levensmidddelen worden in Sarmaság gekocht.


Wat kunt u doen?

De RCHK valt onder de diaconie van de Protestantse Gemeente Hellendoorn. De diaconie valt onder een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Voor meer informatie hierover kunt u in het menu klikken op de knop ANBI.

Eenmalige gift

U kunt helpen door een bedrag te storten op iban: NL54RABO0119529661 ten name van Roemenië Cie. Kruidenwijk.

Sponsoring

We zijn heel erg dankbaar voor de sponsoren die we al hebben, maar kunnen altijd meer sponsoren gebruiken. Voor al vanaf € 5,- per kwartaal kunt u sponsor worden. Meer mag natuurlijk ook. 
Het geld wordt besteed aan het helaas broodnodige medicijnproject.